Playfulness, hét alternatief medicijn van de toekomst

Ik zeg het vaak: het gaat niet meer rustiger, minder of trager gaan. De toekomst gaat sneller & sneller en er wordt steeds meer van ons verwacht.
Onze toekomstige generatie zien we nu op de schoolbanken dikwijls al vechten tegen stress & burn-out verschijnselen.

Als er iets niet minder kan, maak er dan maar een spel van en neem het niet altijd te serieus op. Ik beweer niet dat het leven een lachertje is, maar (zelf)relativering gaat hand in hand met een speelse attitude.

Waarom spelen zo belangrijk is? Omdat we als volwassenen collectief lijden aan het locked treasure syndrome. Onze ware kracht en onze echte talenten worden overschaduwd door alles wat moet en door de dagelijkse ratrace waarin we zitten. We lopen steeds sneller, willen steeds meer, gaan steeds harder, waardoor we amper de tijd hebben om onze talenten te ontplooien.

10 redenen om meer te spelen:


1. Spelen stimuleert eigenaarschap


‘Je hebt maar één leven waar je zeker van bent. Zorg dat het de moeite is!’ Dat is veruit mijn favoriete uitspraak. Ik zou het zelfs mijn levensmotto kunnen noemen. Voor mij begint alles met eigenaarschap nemen over je eigen leven in al zijn verschillende facetten. Door zelf gerichte keuzes te maken, bepaal je je eigen weg en kun je jezelf openstellen voor serendipiteit. Zo sta je speels en met open sensoren in de wereld.

2. Spelen geeft je veerkracht

Een speelse attitude brengt veerkracht met zich mee, een belangrijke eigenschap die noodzakelijk is in onze almaar sneller veranderende wereld. Speelsheid staat voor ontdekking, voor telkens opnieuw proberen met vallen en opstaan. Speelse medewerkers gaan uit van ‘trial & learn’ in plaats van ‘trial & error’. Hierdoor worden ze stap voor stap beter in hun job en kunnen ze zich beter aanpassen aan veranderende (werk)omstandigheden.

3. spelen maakt je creatief

Speelsheid helpt je om creatieve oplossingen te vinden voor problemen. Niet alleen op je werkplek, maar ook in je leven in het algemeen. Igor Byttebier kadert het zo: ‘Creatief denken is een geheel van denkattitudes, denkvaardigheden, denktechnieken en denkprocessen dat de kans op patroondoorbreking en het leggen van nieuwe verbindingen in onze hersenen vergroot.’[1]

Het sleutelwoord is hier patroondoorbreking. Patronen doorbreken wordt ook wel productief denken genoemd. En om productief te denken, heb je een bepaalde houding nodig:   

  • Je vermijdt het liefst elke vorm van sleur.
  • Je houdt van originaliteit en wil dingen graag anders doen.
  • Je zoekt naar nieuwe mogelijkheden.
  • Je bent gericht op de toekomst, niet op het verleden.
  • Je denkt in kansen, niet in problemen.

Benieuwd naar de overige 7 redenen?
Mail me


[1],13 Creativiteit, hoe? Zo!, Igor Byttebier, Lannoo, 2002.

  • Share on:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*