• Seed Play - Grow Creativity - Harvest Innovation

    Seed Play - Grow Creativity - Harvest Innovation

GROEIstof

de kracht van speelsheid

Groeistof© is een 7-dimensionaal model ontwikkeld door Hilde Van Dyck waarbij je de kracht van speelsheid inzet om een doel te bereiken.

Een aanpak dat stof geeft tot groeien. Het is geen stappenplan want het is niet lineair maar iteratief.

Speelsheid is een fysieke, psychologische en emotionele houding ten opzichte van objecten, mensen en situaties. Het is een attitude dat bij bewust inzetten een positief effect heeft op zijn omgeving.

Gebaseerd op de definitie die Miguel Sicart beschrijft in zijn boek Play matters

De kracht van speelsheid is het systematisch en bewust inzetten van spelen met het doel creativiteit, veerkracht en eigenaarschap te stimuleren.

Met dit model leer je (opnieuw) spelen vanuit je sterktes.

  • als individu
  • als team
  • als organisatie
  • als maatschappij

Meer weten over dit model of een opleiding of workshop boeken? Mail me